×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu

Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

Önálló szabályozási tervlapok

A módosításokkal aktualizált hatályos állapot megtekinthető Győr MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, illetve Városfejlesztési Osztályán és Főépítészi Csoportján.

Tervezési munkák megkezdése előtt kérjük a megnevezett Osztályokkal egyeztetés céljából szíveskedjenek a kapcsolatot felvenni.

 

 

 

Csatolás:

1.3.2. Közigazgatási határ

1.3.3. Városrendezési körzetek területe

1.3.4 jelenlegi és tervezett belterületek határa

1.3.5. Közhasználatú magánterület

1.3.6. beépítésre szánt területek

1.3. A. 1.1. tervezett utak tengelyvonalai

1.3. a 1.2. Országos közút védőterülete

1.3. A 2. vasút védőterülete

1.3.A.3. Repülõterek védõterülete

1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - gázellátás

1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - szennyvízellátás

1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - villamosenergia ellátás

1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - hírközlés

1.3.A.5. Hulladékkezelõk és védõterületük

1.3.A.6. Vízbázisok és védõterületük

1.3.A.7.1. Hullámtér, árvízvédelmi töltés tengelyvonalai, fakadóvíz veszélyes terület, vízjárta terület, mélyfekvési terület

1.3.A.7.2. Vizi állások, úszómûállások és úszómûves kikötõhelyek

1.3.A.8. Levegõtisztaság-védelmi övezetek

1.3.A.9. Bûzös, fertõzésveszélyes telephelyek védõterülete

1.3.A.A. Zajvédelmi területi kategóriák, várható környezeti zajterhelések

1.3.A.B. Szennyezett talajú, mentesítendõ területek

1.3.A.C. Honvédelmi létesítmények védõterületei

1.3.B.1.1. Kulturális örökség védelem - régészet

1.3.B.1.2.1 . Kulturális örökség védelem – mûemlékvédelem 1.

1.3.B.1.2.2. Kulturális örökség védelem – mûemlékvédelem 2.

1.3.B.1.3. Kulturális örökség védelem – helyi védelem

1.3.B.2. Táji- és természeti értékek

1.3.B.3. Tájképvédelmi területek

1.3.B.4. Légszennyezettségi területi besorolások

1.3.B.5. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett- és csendesövezetek

1.3.B.6. Távhõ ellátás területei

1.3.C.1. Sajátos jogintézmények - tilalmak területe

1.3.C.5. Sajátos jogintézmények - beültetési kötelezettség területe

1.3.D. Belvárosi intézménytelkek

1.3.E. Lakó – pihenõ, korlátozott sebességû övezetek

1.3.F. Bányatelkek, kutatási joggal rendelkezõ területek

1.3.H.1. 15 éves forgalmi prognózis - személygépkocsi forgalom

1.3.H.2. 15 éves forgalmi prognózis - közepes-teherautó forgalom

1.3.H.3. 15 éves forgalmi prognózis - nehéz-teherautó forgalom

1.3.H.4. 15 éves forgalmi prognózis - busz forgalom

1.3.H.5. 15 éves forgalmi prognózis - összes forgalom

Vissza
Fel
Normál