×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu

Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

Tudnivalók az IDŐKÖZI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSRÓL

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a győri 4. számú egyéni választókerületben (Bácsa, Kisbácsa, Révfalu meghatározott része, Sárás) tartandó időközi képviselő-választást 2011. ÁPRILIS 17. napjára (VASÁRNAPRA) tűzte ki.

Szavazni személyesen, a személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes okmányok felmutatásával lehet 6,00 órától 19,00 óráig - lakóhelytől függően - a következő szavazóhelyiségekben:

Szent-Györgyi A. Középiskola Bácsai u. 55.
Kisbácsai Általános Iskola Sövény u. 15.
Bácsai Művelődési Ház Heltai J. u. 8.

A választópolgárok a névjegyzékbe való felvételükről, illetőleg a szavazással kapcsolatos tudnivalókról 2011. március 3-áig levélben értesítést kapnak, melyben megküldésre kerül a jelölt ajánláshoz szükséges ajánlószelvény is.

A névjegyzék 2011. március 2. és 6. napja között kerül közzétételre. A névjegyzék megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Győr, Árpád u. 36. szám alatti épületében az Anyakönyvi, Személyi Adat és Lakcím-nyilvántartási Csoport I. emelet 4. sz. helyiségében.

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2011. március 2-6. között lehet kifogást benyújtani fenti címen a Helyi Választási Iroda vezetőjének címezve.

A választást ajánlás előzi meg. Képviselő-jelöltté az a választójoggal rendelkező személy válik, akit a 4. számú egyéni választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a, azaz 67 fő az ajánlószelvény pontos kitöltését és sajátkezű aláírását követően a jelöltnek vagy a jelölő szervezetnek történő átadásával ajánlott. 

Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat, az ajánlás nem visszavonható.

A jelölő szervezetHelyi Választási Bizottsághoz történő bejelentési határideje 2011. március 18-án 16,00 óra.

Jelölő szervezet által indított jelölt bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha előzetesen a jelölő szervezetet a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette.

Jelöltet bejelenteni 2011. március 18-án 16,00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál (Polgármesteri Hivatal Győr, Városház tér 1. I. emelet 43-44.)

A jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok, beszerezhetők a Helyi Választási Irodánál (Polgármesteri Hivatal Győr, Városház tér 1., I. em. 43-44.), illetve letölthetők a www.gyor.hu honlapról.

Igazolás kiadása 2011. április 15-én 16,00 óráig történhet. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni a Helyi Választási Irodától a Polgármesteri Hivatal Győr, Árpád u. 36. szám alatti épületében az Anyakönyvi, Személyi Adat és Lakcím-nyilvántartási Csoport I. emelet 4. sz. helyiségében. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az legkésőbb 2011. április 12-én megérkezik a választási irodához.

Igazolással tartózkodási helyén csak az szavazhat, akinek a lakóhelye és a tartózkodási helye egyaránt a 4. számú egyéni választókerület területén található. Az igazolással történő szavazás feltétele még, hogy a választópolgár legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, azaz 2011. január 16. napjáig létesítette a tartózkodási helyet, amely a szavazás napján is érvényes.

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát igényelhetnek a szavazást megelőzően a Helyi Választási Iroda vezetőjénél (Polgármesteri Hivatal Győr, Városház tér 1. 43-44.), a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál. A mozgóurna igénylés kizárólag írásban érvényes.

         HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Vissza
Fel
Normál