×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu

Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

SZOCIÁLIS CSOPORT

Csoportvezető: Kovács Zsuzsanna

Telefonszám: 96/500-554

Fax: 96/500-559

E-mail: kovacs.zsuzsanna@gyor-ph.hu

 

Feladatai: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) ÖK. rendelet rendelkezései alapján ellátja a következő államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket: lakhatási támogatás. rendkívüli települési támogatás, ápolási támogatás, nevelési támogatás, gyógyszertámogatás, kamatmentes kölcsön, adósságkezelési szolgáltatás, köztemetés, lakbértámogatás (önkormányzati tulajdonú lakások lakóinak), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.

Foglalkozik a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátást igénylők beutalásával és a személyi térítési díjjal kapcsolatos ügyekkel. Gondoskodik a megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításáról. Felülvizsgálja a rendszeres pénzbeli ellátásokat. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást megszünteti, és kötelezi az igénybevevőt a visszafizetésre.

Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat. 

Illetékesség:

 

- a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek,

- több bejelentett lakcímmel rendelkező személyek esetében a város közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,

- a városban élő hajléktalan személyek,

esetében áll fenn.

 

A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentes.

Ügyfélfogadás: (Honvéd liget 1. szám alatti, földszinti ügyfélfogadó)

Hétfő:                      8:30-15:00
Szerda:                 12:30-15:00
Csütörtök:               8:00-17:30

 

András Éva

500-569

Bókáné Czinder Erika

500-572

Bödők Krisztina Petra

500-594

Cziniel Eszter

500-581

Fehér Katalin

500-577

Hegyi Józsefné

500-455

Illés Lilián

500-456

Jakab Albertné Bende Bernadett koordinátor

500-451

Janszky Rita

500-453

Kovács Csilla

500-462

Kovács Gáborné

500-458

Kövecses Szilvia 500-565

Ligeti Aida Blankla

500-580

Martos Cecília

500-450

Németh Ivett Dézi

500-573

Némethné Márki Rita

500-570

Pónácz Éva

500-574

Reidinger Gézáné

500-454

Schmidtné Árendás Erzsébet

500-561

Soóky Henriett 500-588

Szendi Judit

500-566

Vida Ervinné

500-560

Vissza
Fel
Normál